Tổ yến Nha trang Rút lông Xuất khẩu cao cấp – 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,600,000đ

200,000đ
Tổ Yến tinh chế sợi ngắn cao cấp-100gr
Khuyến mãi

2,400,000đ
2,300,000đ
Tổ Yến tinh chế sợi ngắn cao cấp 50gr
Khuyến mãi

1,200,000đ
1,150,000đ
Tổ yến Nha Trang Tinh chế Loại 1 - 50g
Khuyến mãi

1,500,000đ
1,350,000đ
Tổ yến Nha Trang Tinh chế Loại 1 - 100g
Khuyến mãi

3,000,000đ
2,700,000đ
YẾN VIỆT-BIRD'S NEST TINH CHẾ SỢI NGẮN 50g
Khuyến mãi

1,750,000đ
1,450,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST RÚT LÔNG CAO CẤP 50g
Khuyến mãi

2,550,000đ
2,300,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST RÚT LÔNG ĐẶC BIỆT 50g
Khuyến mãi

2,250,000đ
2,050,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST TINH CHẾ LOẠI 1 50g
Khuyến mãi

1,950,000đ
1,700,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST TINH CHẾ LOẠI 1 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,400,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST RÚT LÔNG CAO CẤP 100g
Khuyến mãi

5,000,000đ
4,600,000đ
YẾN VIỆT BIRD'S NEST RÚT LÔNG ĐẶC BIỆT 100g
Khuyến mãi

4,400,000đ
4,100,000đ