Tổ yến Nha trang Rút lông Xuất khẩu cao cấp – 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,600,000đ
Tổ yến Nha Trang Tinh chế Loại 1 - 50g
Khuyến mãi

1,500,000đ
1,350,000đ
Việt Bird's Nest - Tổ yến rút lông Đặc Biệt – 50g
Khuyến mãi

2,250,000đ
2,050,000đ
Việt Bird's Nest - Tổ yến tinh chế loại 1 - 50g
Khuyến mãi

1,950,000đ
1,700,000đ
Việt Bird's Nest - Tổ yến tinh chế loại 1 - 100g
Khuyến mãi

3,800,000đ
3,400,000đ
Việt Bird's Nest - Tổ yến rút lông cao cấp - 100g
Khuyến mãi

5,000,000đ
4,600,000đ
Việt Bird's Nest - Tổ yến rút lông Đặc Biệt - 100g
Khuyến mãi

4,400,000đ
4,100,000đ